Ιατρείο 1 : Δ. Σούτσου 38, 1ος όροφος, τ.κ: 115 21, Αμπελόκηποι , Αθήνα
Ιατρείο 2 : Σταμούλη 3, 2ος όροφος, τ.κ. 43 100, Καρδίτσα
Τηλ : +30 210-6442062 Φαξ : +30 210-6442017 Κιν : +30 694-4740444

Ιατρεία

Αθήνα
Δ. Σούτσου 38, 1ος όροφος, τ.κ: 115 21, Αμπελόκηποι
Τηλέφωνα :
Τηλ : 210-6442062
Φαξ : 210-6442017
Κιν : 694-4740444
Καρδίτσα
Σταμούλη 3, 2ος όροφος, τ.κ. 43 100
Τηλέφωνα :
Τηλ : 210-6442062
Φαξ : 210-6442017
Κιν : 694-4740444